O firmie EMMAROL

EMMAROL jest polskim rodzinnym przedsiębiorstwem, którego celem jest stałe udoskonalanie procesów produkcyjnych, podnoszenie efektywności pracy oraz jakości. Chcemy być wiarygodnym i odpowiedzialnym partnerem dla naszych klientów.

HISTORIA

2019 – nowa siedziba w Głobinie

2012 – robotyzacja procesów spawania

2011 – budowa i uruchomienie nowoczesnej malarni proszkowej

2010 – wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9000-2015

2009 – opracowanie konstrukcji adapterów do zbioru kukurydzy na ziarno

2004 – rok powstania firmy

Przystawki Emmarol
Producent Przystawek
Emmarol Park Maszynowy
Zaplecze techniczne emmarol
Produkcja przystawek do kukurydzy
Przystawki Emmarol
hedery emmarol
hedery do kukurydzy emmarol
Heder do kombajnu kukurydza